Skumslukker: Funktion og Anvendelse

Skumslukkere er en værdifuld brandbekæmpelsesenhed, der spiller en vigtig rolle i at bekæmpe brande, især dem forårsaget af brandbare væsker som olie, benzin, alkohol og kemikalier. De fungerer ved at sprøjte en kemisk skumslukningsvæske på branden for at kvæle flammerne og forhindre dem i at genantænde. Her er nogle almindelige spørgsmål og svar om skumslukkere:

Hvordan fungerer en skumslukker?

En skumslukker fungerer ved at kombinere to hovedkomponenter: skumslukningsvæsken og trykluft. Når udløserhåndtaget aktiveres, frigives trykluft fra en indbygget beholder. Denne trykluft skubber skumslukningsvæsken ud af slukkeren, og de to komponenter blandes i dysen. Det resulterende skum sprøjtes på branden og dækker overfladen. Skummet kvæler flammerne ved at fjerne iltens adgang til branden og fungerer samtidig som en barriere for at forhindre brandspredning.

Hvad er de primære anvendelsesområder for skumslukkere?

Skumslukkere er særligt effektive i brande, der involverer brandbare væsker. Dette omfatter brande forårsaget af benzin, olie, alkohol og kemikalier. De bruges ofte i områder som garager, benzindepoter, industrielle anlæg og laboratorier, hvor risikoen for denne type brande er høj.

Hvordan genopfylder man en skumslukker?

Genopfyldning af en skumslukker udføres normalt af autoriserede servicecentre. Det gør vi også hos Hjerte112. Processen inkluderer tømning af enheden, inspektion af komponenter for skader eller slid, påfyldning med ny og certificeret skumslukningsvæske og udførelse af en tryktest for at sikre, at enheden er i god stand. Efter genopfyldning mærkes skumslukkeren med den korrekte dato, og dokumentation udstedes for vedligeholdelsen.

Sammenligning af Skumslukker og Pulverslukker

Både skumslukkere og pulverslukkere er værdifulde redskaber til brandbekæmpelse, men de har forskellige anvendelsesområder og egenskaber:

 • Skumslukker: Ideel til brande forårsaget af brandbare væsker som olie og benzin. De kvæler flammerne og danner en barriere for at forhindre brandspredning. Skumslukkere efterlader normalt mindre skade på elektrisk udstyr og er velegnede til steder, hvor elektrisk brandrisiko er til stede.
 • Pulverslukker: Velegnet til brande forårsaget af brændbare faste materialer som træ, papir og tekstiler samt brande med elektrisk udstyr involveret. Pulverslukkere bruger et tørt kemisk pulver til at kvæle flammerne. De kan efterlade et rodende pulverresidu og kræver ofte mere omhyggelig rengøring efter brug.

Valget mellem en skumslukker og en pulverslukker afhænger af den specifikke brandrisiko i et område. Det er vigtigt at forstå forskellene mellem disse to typer slukkere og vælge den, der bedst passer til de potentielle brandfare i det pågældende miljø.

beholderen har indvendig kunststofbelægning

 • Ventil med trykaflastning
 • Skumslukkeren kan anvendes alle steder hvor der f.eks. er monteret 12 kg
  pulverslukkere
 • Specielle miljøer hvor den f.eks. er særdeles velegnet: Banker, skoler, kontorer, hospitaler, lufthavne, lager m.m.
Skumslukker på jorden
Skumslukker

Hvilke størrelser kommer skumslukkere i?

Skumslukkere kommer i forskellige størrelser og kapaciteter for at imødekomme forskellige behov og brandsituationer. De mest almindelige størrelser spænder typisk fra 2 liter til 20 liter. Mindre enheder, som 2 liter, kan være velegnede til hjemmebrug og mindre kommercielle omgivelser, mens større enheder som 20 liter normalt findes i industrielle indstillinger, hvor brandrisikoen kan være betydelig større.

Valget af størrelse afhænger af den forventede brandrisiko og de specifikke behov på stedet. Det er vigtigt at vælge en skumslukker med tilstrækkelig kapacitet til at håndtere potentielle brande effektivt, samtidig med at den er let tilgængelig og nem at bruge i tilfælde af en nødsituation.

Hvor er en skumslukker velegnet?

En skumslukker er velegnet til en række forskellige miljøer og steder på grund af dens effektive brandbekæmpelseskapacitet, især når det kommer til brande forårsaget af brandbare væsker. Her er nogle eksempler på steder og miljøer, hvor skumslukkere ofte anvendes:

 1. Industrielle anlæg: Industrielle områder, såsom kemiske fabrikker, olieraffinaderier og produktionsfaciliteter, udgør ofte en høj brandrisiko på grund af de brandbare materialer, de håndterer. Skumslukkere er særdeles velegnede til at bekæmpe brande i disse miljøer.
 2. Transportområder: Lufthavne, togstationer, havne og andre transportknudepunkter bruger ofte skumslukkere på grund af risikoen for brande, der involverer brændstoffer og andre brandbare væsker.
 3. Køretøjer: Skumslukkere er også almindelige i køretøjer, såsom brandbiler, lastbiler og busser. De bruges til at bekæmpe brande, der kan opstå under transport, især i forbindelse med motorfejl.
 4. Kontorer: Kontorbygninger, inklusive banker og virksomheder, bruger ofte skumslukkere som en del af deres brandslukningsudstyr på grund af deres effektivitet og minimale skade på elektrisk udstyr.
 5. Hospitaler: Sundhedsfaciliteter har brug for brandsikkerhedsudstyr, der kan håndtere brande sikkert, og skumslukkere er velegnede til at beskytte sårbare patientområder.
 6. Uddannelsesinstitutioner: Skoler og universiteter har brug for brandslukningsudstyr til at beskytte studerende og personale. Skumslukkere kan være en vigtig del af deres brandsikkerhedsprotokoller.
 7. Lagerfaciliteter: Lager- og distributionscentre håndterer ofte store mængder materialer og produkter, hvilket kan øge brandrisikoen. Skumslukkere er nyttige til at bekæmpe brande, der involverer brandbare væsker og faste materialer.
 8. Køkkener og restauranter: I køkkener, hvor der håndteres olie og fedt, er skumslukkere ofte en del af brandsikkerhedsudstyret for at håndtere potentielle fedtbrande.

Det er vigtigt at udføre en brandrisikovurdering for hvert specifikt miljø og vælge det rette slukningsudstyr, herunder skumslukkere, der er passende til de potentielle brandfare. Korrekt placering og vedligeholdelse af skumslukkere er afgørende for at sikre effektiviteten af brandsikkerhedsforanstaltningerne på ethvert givet sted.

 

Skulle du have lyst til at snakke med en af vores dygtige konsulenter, skal du være mere end velkommen til at følge linket her.

 

Her er information om de forskellige brandslukkere

Vandslukker

Pulverslukker

Kulsyreslukker (CO2)

Brandtæppe

Brandtæppe til bil

Vil du gerne kontaktes?

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os