Nu kan du få den første næsetest der er godkendt til privat brug –

Vi henleder opmærksomheden på af denne næsetest ikke tilbydes til privat handel, men udelukkende kan leveres til virksomheder med CVR nummer.

Om godkendelse

Medicinsk udstyr skal være CE-mærket, før det kommer på markedet. Med CE-mærkningen viser fabrikanten, at udstyret har været underkastet en overensstemmelsesvurdering, og at udstyret opfylder kravene i udstyrslovgivningen. Det er desuden et krav ifølge dansk lovgivning (Lægemiddelstyrelsen), at medicinsk udstyrs mærkning og brugsanvisning skal være på dansk, når udstyret overdrages til slutbrugeren i Danmark. Det følger af § 3, stk. 3, i IVD-bekendtgørelsen, at oplysningerne på mærkning og brugsanvisning for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik skal være affattet på dansk, når udstyr overdrages til den endelige bruger.

 

Om positiv test

Ved positivt testresultat bør man søge at opsøge egen læge (i tilfælde af symptomer) eller TestCenter Danmark for at få foretage en supplerende test. Herved kan det positive fund bekræftes, og man kan blive vejledt i forholdsregler omkring selvisolation og medvirken til opsporing af nære kontakter. Læs mere i Sundhedsstyrelsens vejledning til personer, der er testet positiv her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Til-dig-der-er-testet-positiv-for-ny-coronavirus

 

Om at udføre testen

Testen er vedlagt udførlig brugsanvisning og benyttes på din arbejdsplads eller hjemme privat, uden deltagelse af en sundhedsfaglig person.
Hvis testpakken tydeligt kun viser at kontrollinjen er synlig, kan dette betyde du er negativ eller at det virale indhold er for lavt til en mulig påvisning. Hvis du oplever symptomer, som hovedpine, feber, migræne, tab af smag og lugt osv., bør du da kontakte egen læge. Hvis du er usikker kan du gentage testen.

 

Det tekniske

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card er en vitro immunokromatografisk analyse til hurtig og kvalitativ påvisning af SARS-CoV-2 antigener i næsepodninger af personer som mistænkes for at have COVID19, inden for de første syv dage af symptomudbrud. Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card bør ikke bruges som basis til at diagnosticere eller ekskludere SARS-CoV-2 virus.

Kontakt mig for mere information eller for bestilling


Hjerte112 er registreret som distributør af medicinsk
udstyr klasse 1 af Lægemiddelstyrelsen

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os