Hvad er en kulsyreslukker?

Kulsyreslukkere er en vigtig komponent i brandsikkerhed og bruges til effektivt at bekæmpe brande forårsaget af elektrisk udstyr og brande med brandklassen “E”. Men hvad er en kulsyreslukker, og hvordan fungerer den?

Hvad er en kulsyreslukker?

En kulsyreslukker, også kendt som en CO2-slukker, er en bærbar brandslukker, der indeholder kulsyre i flydende form. Kulsyre er en farveløs og lugtfri gas, der kvæler ilden ved at fjerne ilt, som er en vigtig faktor for brandens opretholdelse. Kulsyreslukkere er kendt for deres effektivitet og minimal risiko for at forårsage skader på elektrisk udstyr, da de ikke efterlader restprodukter.

Hvordan anvender man en kulsyreslukker?

At bruge en kulsyreslukker er en simpel proces:

  1. Træk i sikkerhedsstiften: Først skal du trække i den tydeligt markerede sikkerhedsstift på slukkeren for at forhindre utilsigtet udløsning.
  2. Aim: Peg slukkerens dyse mod basen af flammen. Dette er det sted, hvor ilden brænder mest intensivt.
  3. Tryk på udløseren: Tryk på udløseren for at frigive kulsyren. Kulsyre strømmer ud som en kold gas og kvæler flammen ved at fjerne ilt.
  4. Sving: Hvis ilden fortsætter, kan du svinge slukkeren fra side til side for at dække området jævnt.
  5. Kontroller: Når flammen er slukket, skal du stoppe strømmen af kulsyre ved at slippe udløseren. Vær opmærksom på, om branden genantændes.
  6. Forlad området: Når branden er under kontrol, forlad området, men vær forberedt på at gentage processen, hvis det er nødvendigt.
Kulsyreslukker på væg

Extra om Hjerte112’s kulsyreslukkere:

Godkendelser: DS/EN 3 Slukkeeffekt: 89B

Tilbehør: Skib-/køretøjsbeslag​

kulsyreslukker

Sammenligning med andre brandslukkere

Kulsyreslukkere adskiller sig fra andre brandslukkere, såsom pulverslukkere og skumslukkere, på flere måder:

  • Elektrisk sikkerhed: Kulsyreslukkere er ideelle til brande i nærheden af elektrisk udstyr, da de ikke leder strøm og ikke efterlader restprodukter, der kan beskadige apparater.
  • Renlighed: Kulsyreslukkere efterlader ingen spor af pulver eller skum, hvilket gør dem velegnede til miljøer, hvor rengøring og skadesminimering er afgørende.
  • Lav temperatur: Kulsyre er ekstremt koldt i flydende form, og dette hurtige temperaturfald kan hjælpe med at kvæle branden effektivt.
  • Ikke-ætsende: Kulsyre er ikke-ætsende, hvilket betyder, at det ikke skader overflader eller materialer under slukningsprocessen.

Samlet set er kulsyreslukkere en pålidelig løsning til at bekæmpe elektriske brande og andre brande i brandklasse “E”. De er nemme at bruge, efterlader ingen restprodukter og beskytter elektrisk udstyr, hvilket gør dem til et værdifuldt værktøj i enhver brandberedskabsplan.

Hvis du har brug for yderligere information om kulsyreslukkere eller ønsker at købe en til din virksomhed eller hjem, er du velkommen til at kontakte os. Vi står altid klar til at hjælpe med din brandsikkerhed.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os