Førstehjælpskursus

Hvad er vigtigheden af et førstehjælpskursus?

Et førstehjælpskursus spiller en afgørende rolle i at ruste individer med livreddende færdigheder. Disse kurser giver værdifuld viden om grundlæggende førstehjælpsteknikker, herunder hjerte-lungeredning, sårbehandling og akut håndtering af situationer som hjertestop eller kvælning. Ved at deltage i disse kurser bliver man i stand til at reagere hurtigt og effektivt i presserende situationer, hvor hvert sekund tæller.

Hvem bør deltage i førstehjælpskurser?

Alle bør overveje at deltage i et førstehjælpskursus. Disse kurser er ikke kun for sundhedspersonale; de er designet til at imødekomme behovene hos en bred vifte af mennesker. Kurserne tilpasses ofte til forskellige miljøer, såsom virksomheder, hvor fokus ligger på arbejdsrelaterede skader, og til private, der ønsker at være forberedt på uventede situationer i hjemmet eller offentlige områder. Vi vil dog anbefale et maksimalt antal af 16 personer.

Hvad inkluderer førstehjælpskurser?

Førstehjælpskurser dækker et omfattende spektrum af emner. Udover grundlæggende førstehjælp kan et førstehjælpskursus også indebære Hjerte-lungeredning, brug af hjertestarter, førstehjælpens ABC og meget andet. Et kursus varer typisk fra 4 – 8 timer i længde, alt efter hvad der er behov for.

Hvad er formålet med at tage et førstehjælpskursus?

Formålet med førstehjælpskurser er at ruste folk med de nødvendige færdigheder til at håndtere nødsituationer. Disse kurser giver ikke blot teoretisk viden, men også praktiske færdigheder, der kan redde liv. De bidrager til at skabe et mere sikkert og trygt miljø ved at gøre deltagerne i stand til at handle proaktivt og effektivt i tilfælde af en ulykke eller en nødsituation.

Førstehjælpskursus til kørekort

Et kursus til kørekort er et af de længere kurser. Det tager 8 timer at gennemføre, da der er meget der skal dækkes i forhold til førstehjælp når det handler om kørekort. Dette skyldes at der hvert år sker mange seriøst og mindre seriøse færdselsuheld, og det er derfor essentielt at alle der potentielt kan være tæt på sådan en ulykke, er i stand til at hjælpe

Hvad tilbyder Hjerte112?

null

Genoplivning med hjertestarter

Læs mere

null

Kursus Hjerte-Lunge Redning – Genoplivning

Læs mere

null

Elementær brandkursus

Læs mere

Førstehjælpskursus – Genoplivning med hjertestarter

4 timer – maks. 16 personer

Formål:

Det primære formål med dette førstehjælpskursus er at sætte dig i stand til at gennemføre Hjerte-Lunge Redning (HLR) og genoplivning ved hjælp af hjertestarter og hjertemassage.
Øvelser og teori omfatter håndtering af bevidstløs person efter A-B-C teknikken, både med og uden vejrtrækning, sikring af aflåst sideleje, korrekt alarmering, genoplivning med hjertemassage, kunstig åndedræt og redning med hjertestarter, orientering om hjerterytmer samt årsager til hjertestop. Praktisk træning og gennemgang af hjertestarter.

Alle deltagere modtager et førstehjælpsdiplom, når kurset er færdigt.

Målgruppen:

Henvender sig til virksomheder eller institutioner, som har eller ønsker at investere sig en hjertestarter, hvor man ikke har det fornødne kendskab til basal genoplivning.

Indhold:

Kurset er en vekslen mellem teori og praktik.

Førstehjælpskurset omfatter følgende emner:

 • Basal genoplivning
 • ABC teknik
 • Kunstigt åndedræt og hjertemassage
 • Orientering om hjerterytmer og årsager til hjertestop
 • Praktisk gennemgang og øvelser af hjertestarter

Deltagerforudsætning:

ingen.

Diverse:

Hjerte112 anbefaler, at der afholdes et Hjerte-Lunge Rednings repetitionskursus hvert 1.-2. år.

Hjerte-Lunge Redning, genoplivning

4 timer maks. 16 personer

Formål:

Kurset sætter dig i stand til at yde førstehjælp i de første vigtige minutter efter en ulykke er indtruffet, og indtil professionel hjælp når frem.

Alle deltagere modtager et førstehjælpsdiplom, når kurset er færdigt.

Målgruppen:

Kurset henvender sig til virksomheder og institutioner, der ønsker et grundlæggende kendskab til førstehjælp.

Indhold:

Kurset er en vekslen mellem teori og praktik.

Kurset omfatter følgende emner:

 • Grundlæggende vejledning i genoplivning
 • Vurdering af persons bevidsthedstilstand
 • Sikring af skadested og korrekt alarmering
 • Kontrollere åndedræt og skabe frie luftveje
 • Genoplivning med Hjerte-Lunge Redning og orientering om hjertestarter

Deltagerforudsætning:

Ingen.

Diverse:

Anbefales som tilkøb, hvis man har købt Hjerte-Lunge Redning med hjertestarter.

Hjerte112 anbefaler, at der afholdes et Hjerte-Lunge Redning repetitionskursus hvert 2.-3. år, hvor man får genopfrisket livreddende førstehjælp.

Hjerte-Lunge Redning med hjertestarter og livreddende førstehjælp

Udvidet kursus som kombinerer kurserne ”Hjerte-Lunge Redning, genoplivning”
og ”Hjerte-Lunge Redning med hjertestarter”.

6 timer maks. 16 personer

Formål:

Kurset sætter dig i stand til at igangsætte genoplivning med kunstigt åndedræt, hjertemassage og ved hjælp af en hjertestarter at yde livreddende førstehjælp i de vigtige minutter ved konstatering af hjertestop, indtil professionel hjælp når frem.

Alle deltagere modtager et førstehjælpsdiplom, når kurset er færdigt.

Målgruppen:

Kurset henvender sig til virksomheder og institutioner, der ønsker et grundlæggende kendskab til førstehjælp, og som har eller ønsker at investere i en hjertestarter.

Indhold:

Kurset er en vekslen mellem teori og praktik.

Kurset omfatter følgende emner:

 • Basal genoplivning
 • ABC teknik
 • Kunstigt åndedræt og hjertemassage
 • Orientering om hjerterytmer og årsager til hjertestop
 • Praktisk gennemgang og øvelser af hjertestarter

Deltagerforudsætning:

Ingen.

Diverse:

Hjerte112 anbefaler, at der afholdes et Hjerte-Lunge Rednings repetitionskursus hvert 2.-3. år.

Individuelt tilpasset førstehjælpskursus

Lad os stå for sikkerheden til arrangementet.

Vi sørger for førstehjælpsudstyr samt hjertestarter og selvfølgelig kompetente reddere til og betjene det.

Kontakt os endelig for mere information, så vi kan sammensætte det mest egnede førstehjælpskursus sammen.

Hjerte112 udbyder også brandkurser og introduktionskurser. Du kan desuden læse mere om førstehjælp her.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os