Førstehjælp

Førstehjælp er en samling af livreddende færdigheder og nødvendige handlinger, der gives til en person i nødsituationer eller ved ulykker, indtil professionel medicinsk hjælp kan nå frem. Førstehjælp kan omfatte genkendelse af nødsituationer, Hjertelungeredning (HLR), behandling af sår, skader og brug af Automatisk Ekstern Defibrillator (AED). Formålet med førstehjælp er at bevare liv, reducere skader og fremme bedring. Det handler om liv.

Genkendelse af Nødssituationer: Førstehjælpskurser starter med at lære deltagerne at genkende tegnene på forskellige nødsituationer, herunder hjertestop, kvælning, slagtilfælde, blødninger, forbrændinger, stød og andre akutte tilstande.

Hjertelungeredning (HLR): Deltagerne lærer at udføre Hjertelungeredning (HLR) for både voksne og børn. Dette inkluderer korrekt placering af hænderne og kompressionsdybde samt teknikker til at sikre frie luftveje.

Brug af Automatisk Ekstern Defibrillator (AED): De bedste kurser omfatter træning i brugen af en Automatisk Ekstern Defibrillator (AED). Deltagerne lærer at bruge denne enhed sikkert og effektivt for at levere elektrisk stød til hjertet i tilfælde af hjertestop.

Behandling af Sår og Forbrændinger: disse kurser dækker grundlæggende teknikker til behandling af sår, skrammer, forbrændinger og andre skader. Dette inkluderer rengøring, påføring af bandager og beskyttelse mod infektion.

Stabilt Sideleje: Deltagerne lærer at placere en bevidstløs person i stabilt sideleje for at opretholde frie luftveje og beskytte mod kvælning.

Førstehjælp ved anafylaksi og allergiske reaktioner: deltagerne introduceres til håndtering af alvorlige allergiske reaktioner og brugen af epinephrin injektioner, hvis det er relevant.

Varighed af kurser: Vores førstehjælpskurser kan tilpasses efter behov og varierer typisk i varighed fra 4 til 8 timer. Dette giver mulighed for at tilpasse kurset til deltagerens tid og behov.

Hands-on træning: Deltagerne har mulighed for praktisk træning og øvelser for at styrke deres færdigheder og selvtillid.

Målgruppe: Næsten alle kan have gavn af et førstehjælpskursus. Vores førstehjælpskurser er relevante for en bred vifte af deltagere, herunder enkeltpersoner, skoler, virksomheder og sundhedspersonale. Alle, der ønsker at være forberedt på nødsituationer og potentielt redde liv, er velkomne. Skulle du have lyst til at vide mere andre kurser i vores sortiment, så kan du klikke her for “Red Liv Kurser”, her for introduktionskurser,
eller her for førstehjælps- og brandkurser.

Kontakt os: Tilmeld dig et af vores førstehjælpskurser i dag. Hjerte112 er dedikeret til at uddanne og træne dig i livreddende færdigheder. Vores kurser er fleksible og tilpasses efter dine behov. Kontakt os for mere information og tilmelding her.

Førstehjælpsudstyr

Hvilket udstyr kan være relevant for førstehjælp?

Vi vil anbefale en AED hjertestarter, en førstehjælpstaske eller førstehjælpskuffert, samt en aftale med nogen der fylder tasken op så småt efter materialet bliver opbrugt. Det kan vi evt. hjælpe med her.

Førstehjælpens grundprincipper

1. Skab sikkerhed før der udøves førstehjælp

Før du nærmer dig en nødsituation, skal du sikre, at området er sikkert for både dig og den tilskadekomne person. Det betyder at fjerne eventuelle farer eller trusler, såsom brande, farlige materialer eller trafik, der kan udgøre en risiko for dig begge. Din egen sikkerhed er afgørende, da du ikke kan hjælpe andre, hvis du selv er i fare.

2. Vurdér personen og situationen

Når området er sikkert, skal du vurdere personens tilstand. Tjek personens bevidsthed ved at tale til dem og forsøge at vække dem forsigtigt. Hvis de ikke reagerer, er de bevidstløse. Kontroller også deres vejrtrækning ved at holde øje med brystets bevægelse og lytte efter luftstrømmen. Hvis personen ikke trækker vejret normalt eller slet ikke trækker vejret, skal du omgående udføre hjerte-lungeredning (CPR).

Gå efter A-B-C princippet her.

  • Airways (tjek om der er frie luftveje, eller om ilttilførslen er stoppet)
  • Breathing (personens vejrtrækning. Altså trækker de ikke vejret, på trods af de ellers frie luftveje)
  • Circulation (Her handler det om hjertet og dets kredsløb)

3. Tilkald hjælp

Efter at have evalueret personens tilstand skal du straks ringe til nødtjenesterne ved at ringe til 112 (eller det relevante nødnummer i dit område). Beskriv nøje situationen og placeringen for at sikre hurtig respons fra redningsholdet. Professionel medicinsk hjælp er afgørende for at redde liv, især i alvorlige situationer.

4. Giv førstehjælp

Når du har foretaget en grundig vurdering og tilkaldt hjælp, er det tid til at yde førstehjælp til personen. Dette kan omfatte at stoppe blødninger, stabilisere brud eller skader, give førstehjælp til kvæstelser eller udføre livreddende procedurer som CPR, hvis det er nødvendigt.

Det er vigtigt at have kendskab til grundlæggende førstehjælpsteknikker og opdatere dine færdigheder regelmæssigt. Førstehjælpstræning og kurser er tilgængelige for at hjælpe dig med at blive bedre forberedt til nødsituationer. At kende og følge de fire hovedpunkter i førstehjælp – Skab sikkerhed, Vurdér personen, Tilkald hjælp og Giv førstehjælp – kan gøre en afgørende forskel i nødsituationer og potentielt redde liv.

Førstehjælp er ikke kun en færdighed; det er en værdifuld ressource, der kan gøre en positiv indvirkning på samfundet og hjælpe med at bevare liv og trivsel i nødsituationer.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os