Brandmateriel

Undgå nødssituationer med det rigtige brandmateriel

Hvis der pludselig opstår brand har det stor betydning at have det rette brandmateriel ved hånden. Typen og størrelsen på brandslukkeren afhænger af, hvor og hvor stor brandrisikoen er. Der findes mange forskellige typer brandslukkere, der hver passer i forskellige situationer. Det er derfor vigtigt at være beredt med det rigtige brandmateriel til situationen der kan opstå.

Tryghed for kunder og medarbejdere

​Hjerte112 tilbyder et bredt sortiment af forskellige typer af brandslukningsmateriel og i forskellige størrelser, så det er muligt at sikre både små og store områder uanset brandslukningsbehov. Det er afgørende, at valget af brandmateriel passer til netop den situation, man står i.

Brandmateriel i brug

Sikkerhed bør overlades til eksperter

​For at sikre, at du får den rigtige brandslukker, slangevinder eller brandtæppe til netop din virksomhed, vejleder vi dig gerne omkring type og ​størrelse samt den mængde, du har brug for. Når bestykningen er valgt, kommer vi ud og monterer udstyret hos dig. På den måde er alle sikre på at udstyret er hvor det gavner mest, og at det virker som det skal. Hvis du skulle mangle lidt information om Hjerte112 og vores servicer og godkendelser, kan du blot følge linket lige her.

Hvilke brandslukkere findes der?

Der findes som sagt mange forskellige typer brandmateriel. De mest populære typer er vandslukkere, skumslukkere, kulsyreslukkere, pulverslukkere og automatiske brandslukningssystemer. Derudover findes der metalbrandslukkere, hoedbrandslukkere og køkkenbrandslukkere.

Hver af disse typer er egnet til forskellige typer brand, hvilket vi vil gennemgå nedenfor.

Hvad kan en pulverslukker slukke?

Pulverslukkere er alsidige og effektive til at slukke en bred vifte af brande, herunder faste stoffer, brændbare væsker og elektriske brande. De klassificeres normalt som ABC eller BC, hvor “A” står for faste stoffer, “B” for brændbare væsker og “C” for elektriske brande. De er mindre effektive til at slukke såkaldte kemiske brande, eller brande der opstår i brandbart metal såsom magnesium og litium. Du kan desuden få endnu mere brugbar information om pulverslukkeren her.

Hvad kan en skumslukker?

Skumslukkere er effektive til at slukke specifikke typer brande, men de har også visse begrænsninger. en skumslukker er effektiv til at slukke Klasse A-brande, altså faste stofbrande. De er også gode til Klasse-B brande (brandbare væsker). Væsker kan indebære benzin, olie, maling mm. Formålet med skummen er at den danner et lag, der dræber ilttilførslen til branden og dermed kvæler den. Hvis du vil vide endnu mere om skumslukkere, så kan du bare trykke her.

Hvad kan en kulsyreslukker (CO2)?

Kulsyreslukkere er velegnede til elektriske brande og brande forårsaget af brændbare væsker. De indeholder kuldioxid, der kvæler flammerne ved at fjerne ilt. De er dog ikke ideelle til Klasse A-brande, altså fast brandstof. Dette kan indebære træbrande, papir, tekstiler og plastik. CO2 kan nemlig ikke afkøle brandområdet, hvilket er nødvendigt for effektiv slukning af faste stofbrande.

Hvis du vil vide mere om CO2 slukkeren, så kan du nemt følge dette link.

Hvad kan en vandslukker?

Vandslukkere er effektive til faste stofbrande, hvor de køler brandens varmekilde og fjerner ilt. De kan også være fyldt med en skumvæske til at håndtere brændbare væsker. En vandslukker må IKKE bruges til elektrisk brand, da den formentlig vil gøre problemet værre, da vand jo leder elektricitet.

For mere information om vanslukkere, kan du klikke her

Brandmateriel vægmonteret

Hvad kan et brandtæppe?

Et brandtæppe er et brandsikkerhedsudstyr, der primært bruges til at kvæle små brande og indeholde dem for at forhindre, at de spreder sig. Brandtæpper er specielt designet til at slukke brande forårsaget af fedt og olie i køkkener, men de kan også bruges til at håndtere mindre brande i hjemmet eller på arbejdspladsen.

Et brandtæppe egner sig slukning af fedtbrande. Dette er en brand der oftest opstår i køkkener, og sådan et tæppe er godt til at stoppe brande med frituregryder, olietønder, tromler, pander etc. Alt det kan du dog læse mere om her.

Der findes også større variationer af brandtæpper. Blandt andet bilbrandtæpper, som du kan læse mere om her, her og her.

Hvad skal en førstehjælpskuffert indeholde?

En førstehjælpskuffert / førstehjælpskasse kan indeholde et bredt sortiment af ting. De fås naturligvis også i forskellige størrelser. Det er dog en god ide at en førstehjælpskuffert indeholder det følgende: en førstehjælpsmanual, forbindinger, bandager, plastrer. Herunder adhæsiv tape, sterile gazer og elastiske bandager. Det er også anbefalet at den indeholder engangshandsker, øjenbeskyttelse, saks og pincet, desinfektionsmidler, smertestillende medicin såsom paracetamol.

For mere information om førstehjælpskufferten, så bare tryk her.

Er en førstehjælpsstation nødvendig?

Det er godt at have en førstehjælpsstation i hvert fald. En førstehjælpsstation kan håndtere flere typer skader og på en enkel måde tilpasses forskellige behov for pleje. Med et komplet førstehjælpsudstyr på arbejdspladsen håber vi, at flere både kan og tør hjælpe, når uheldet er ude. Det handler om at komme uheldene på forkant. Mere information om en førstehjælpsstation kan du finde på dette link.

Førstehjælpsstation og øjenskyl

Hvad kan en øjenskyls-station?

En øjenskyllestation er et vigtigt udstyr, der bruges til at skylle øjne, når en person kommer i kontakt med farlige kemikalier eller stoffer, der kan forårsage øjenskader. Formålet med en øjenskyllestation er at fjerne de farlige stoffer fra øjnene og minimere skaderne.

Øjenskyllestationer er normalt placeret i områder, hvor der er risiko for øjenskader, såsom laboratorier, industrianlæg, værksteder og steder, hvor farlige kemikalier opbevares eller behandles. Når en person udsættes for farlige stoffer, der kan skade øjnene, kan øjenskyllestationen bruges til hurtigt at skylle øjnene i henhold til de angivne retningslinjer og reducere risikoen for alvorlige øjenskader.

Kontakt

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os