Automatisk Rumslukning (ARS)

Inergenanlæg

Automatisk rumslukning med Inergen (ARS) er en avanceret og pålidelig metode til brandslukning, der anvender en særlig sammensætning af gas kaldet Inergen. Dette slukningsmiddel består hovedsageligt af kvælstof, argon og kuldioxid og er designet til at bekæmpe brande i indelukkede rum uden at forårsage skade på følsomt udstyr eller efterlade restprodukter. Dette gør det ideelt til beskyttelse af områder, hvor traditionelle brandslukningsmetoder som vand eller kemikalier ville være uhensigtsmæssige.

ARS-systemet består af nøje integrerede komponenter, der arbejder i harmoni for at opdage og slukke brande effektivt. En vigtig del af systemet er Inergen-gascylindrene, som indeholder den nødvendige mængde Inergen-gas. Disse cylindre er strategisk placeret og forbundet til et komplekst rørsystem, der strækker sig gennem det beskyttede område.

For at overvåge området for potentielle brande er der installeret detektorer, såsom røg- eller varmedetektorer, der konstant overvåger luftkvaliteten. Når en brand detekteres, træder systemet i kraft. Kontrolpanelet, som er hjernen bag ARS, aktiverer frigivelsen af Inergen-gassen fra cylindrene. Gassen strømmer gennem det omfattende rørsystem og når hurtigt slukningsdyserne, der er nøje placeret for optimal dækning af rummet.

Slukningsdyserne spreder hurtigt Inergen-gassen i hele rummet. Denne gas erstatter iltindholdet, hvilket skaber en atmosfære, hvor forbrændingsprocessen bliver hæmmet, og flammerne slukkes effektivt. Denne metode forhindrer også iltmangel i at påvirke mennesker eller dyr i området.

En af de afgørende fordele ved Inergen-anlægget er dens miljøvenlige karakter. Inergen-gassen er ikke giftig eller korroderende, hvilket gør den ideel til at beskytte værdifuldt udstyr og følsomme materialer. Desuden elimineres behovet for at rydde op efter slukningen, da gassen ikke efterlader restprodukter eller forårsager skader på ejendom.

Det er af største vigtighed, at installation, vedligeholdelse og aktivering af Inergen-anlæg udføres af specialiserede fagfolk i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder og lokale forskrifter. Dette sikrer, at systemet fungerer korrekt og pålideligt under alle forhold og leverer den nødvendige beskyttelse mod brande i følsomme områder som serverrum, kontrolrum, museer og medicinske faciliteter.

Hvorfor vælge et inergen-anlæg?

Du bør overveje at vælge et Inergen-brandbekæmpelsessystem på grund af dets effektive og miljøvenlige egenskaber. Inergen-gas erstatter ilt i luften og slukker brande uden at forårsage skade på ejendom eller udstyr. Det er sikkert for mennesker, kræver ingen elektrisk ledning og kan tilpasses forskellige anvendelser som datacentre og museer. Valget af et brandslukningssystem bør dog baseres på en grundig risikovurdering og overholdelse af lokale brandkoder og bestemmelser, og det anbefales at konsultere med en ekspert inden for brandsikkerhed.

Skal vi kontakte dig og hjælpe dig med processen? Udfyld kontaktformularen her.

Automatisk Brandalarmering

Spørgsmål om ARS/Inergenanlæg

 1. Hvordan fungerer Inergen-anlæg?
  • Inergen-anlæg fungerer ved at frigive en sammensætning af gasser, primært kvælstof, argon og kuldioxid, for at erstatte ilt i det beskyttede rum. Dette hæmmer forbrændingsprocessen og slukker flammerne.
 2. Hvad er fordelene ved Inergen-gas som slukningsmiddel?
  • Inergen-gas er ikke giftig, ikke korroderende og efterlader ingen restprodukter. Den er miljøvenlig, hurtig i slukningsprocessen og skader ikke følsomt udstyr.
 3. Hvordan installeres et ARS-system?
  • Installationen kræver specialiserede fagfolk og inkluderer placering af Inergen-gascylindre, rørledninger, detektorer, slukningsdyser og et kontrolpanel i overensstemmelse med sikkerhedsstandarder.
 4. Er Inergen-gas farlig for mennesker?
  • Inergen-gas er ikke giftig ved de anvendte koncentrationer under slukning og påvirker ikke menneskers sundhed ved korrekt brug.
 5. Hvornår skal man overveje at bruge ARS i stedet for traditionelle brandslukningssystemer?
  • ARS overvejes, når traditionelle metoder som vand eller kemikalier kan forårsage skade på følsomt udstyr eller materialer, f.eks. i serverrum, museer eller medicinske faciliteter.
 6. Hvordan vedligeholdes et Inergen-anlæg?
  • Vedligeholdelse bør udføres regelmæssigt af specialister i overensstemmelse med producentens retningslinjer for at sikre systemets pålidelighed.
 7. Hvor er Inergen-anlæg mest anvendelige?
  • Inergen-anlæg er ideelle til beskyttelse af følsomt udstyr i områder som serverrum, kontrolrum, museer og medicinske faciliteter.
 8. Hvad er omkostningerne ved at installere et ARS-system?
  • Omkostningerne varierer afhængigt af installationsomfang og krav, men de inkluderer typisk materialer, arbejdskraft og vedligeholdelsesomkostninger.
 9. Kan et ARS-system installeres i eksisterende bygninger?
  • Ja, ARS-systemer kan tilpasses og installeres i eksisterende bygninger, men det kræver nøje planlægning og tilpasning.
 10. Er der alternative slukningsmidler til Inergen-gas?
  • Ja, der er alternative slukningsmidler som CO2, argonite, eller kemikalier, men valget afhænger af specifikke behov og krav for det beskyttede område.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os