Alarm og slukningssystemer

Automatisk Brandalarmering (ABA)​
I tilfælde af en opstået brand et det vigtigt, at alle personer i nærheden hurtigst muligt bliver gjort opmærksomme på den. Hjerte112 tilbyder installation og servicering af en lang række forskellige typer af automatisk brandalarmering, der kan tilpasses netop dine behov.

Hjerte112 tilbyder en lang række forskellige typer af automatiske alarmsystemer, der detekterer ud fra netop de forhold, der gør sig gældende i den type bygning, rum eller produktion, som du har behov for at brandsikre. Vi fører bl.a. højfølsomme apirationsdetektorer, der ‘snuser’ røgen fra branden. Alle Hjerte112s automatiske alarmsystemer kan integreres med automatiske slukningssystemer.

Automatisk branddørslukning (ABDL)
​Én af de hyppigste årsager til spredning af røg og ild i en brændende bygning er åbne døre; gennem åbninger mellem rummene, har ilden frie betingelser for at udvikle sig.

Et anlæg til automatisk branddørslukning (ABDL) sikrer, at røgen ikke spreder sig og medvirker kraftigt til, at branden ikke udvikler sig. Det automatiske system sørger for, at alle tilkoblede branddøre lukkes, når anlægget aktiveres. Dette sker som oftest, når der detekteres røg eller varmeudvikling.

Et ABDL anlæg sikrer, at de lovpligtige branddøre i bygningen får lov til at virke efter hensigten, da man er sikker på, at de bliver lukket, hvis der skulle opstå en brand. Et automatisk brandørslukningsanlæg (ABDL anlæg) kan sagtens eftermonteres på branddøre i eksisterende bygninger.

Automatisk Rumslukning (ARS)
​I serverrum og andre lokaler, hvor der ikke opholder sig medarbejdere hele tiden, vil man ofte først opdage en opstået brand så sent, at det er umuligt at redde f.eks. produktionsudstyr, servere. Et ARS-anlæg (automatisk rumslukningsanlæg) sikrer din kerneforretning og mindsker driftstoppet.

Hjerte112 tilbyder implementering og servicering af automatiske rumsluknings- og punktslukningsanlæg. Med et ARS-anlæg (Automatisk rumslukningsanlæg) sikres din kerneforretning mod brand i EDB rum, krydsfelt- og El-tavlerum eller i vitalt produktionsudstyr.

Brand kan forårsage driftstop, der for de fleste virksomheder kan betyde store omkostninger og tab af indtjening og kunder. Ydes der ikke en hurtig indsats, kan skaderne af branden være katastrofale,hvis vitale ting som servere og el-tavler rammes af branden.

Med et automatisk rumslukningsanlæg fra Hjerte112 er du sikret en korrekt, effektiv og hurtigindsats mod branden,så risikoen for skader på vitalt udstyr mindskes mest muligt. Lotek leverer rumslukninganlæg til alle brancher og miljøer, hvor effektiv sikring af værdier og mennesker prioriteres højt.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os